SAMSON: Address  
 
 
 

บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด ( สำนักงานใหญ่ ระยอง )

69 หมู่ที่ 5 ถนนหมายเลข 36 ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

โทรศัพท์ (+66 ) 33 017 333, (+66 ) 33 017 431-6
โทรสาร (+66 ) 33 017 437

Map   red arrow

ตัวแทนจำหน่าย

ตัวแทนจำหน่ายภาคอีสาน
ห้างหุ้นส่วนจำกัด แซน แมกซ์ คอนโทรล

58/221 หมู่ 4 ถ.ชาตะผดุง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

โทรศัพท์ (+66 ) 43 242-282-3, (043) 337-006
โทรสาร (+66 ) 43 337-007
E-mail sanmax@sanmax.co.th
Homepage www.sanmax.co.th


บริษัท เอราวัณเทค จำกัด

ตัวแทนจำหน่าย
Pressure Regulator type 41-23
(เฉพาะ อุตสาหกรรมอาหาร และอาหารกระป๋อง ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล)

เลขที่ 8 ซอยอุดมสุข 9 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

โทรศัพท์ (+66 ) 2747 5517
โทรสาร (+66 ) 2 747 5514, +66 2747 6086
E-mail erawantech1l@yahoo.com
Homepage www.erawantech.co.th

 
       
       
      © บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด / ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 2018-02-13         Logo SAMSON S.R.L. / GROUP