บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด  
 
 
         
     
         
  Established in 2001, บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด is a 100% subsidiary of SAMSON AG recognized today as a reliable and responsive supplier of high quality products and services.
 
  SAMSON is known as a leading European manufacturer of all different types of control valves, on/off valves and self-operated regulators to the process industries.
 
  SAMSON control valves are found in many plants all over the XXXYYYZZZ. Companies such as ADNOC Group companies, PDO, QVC, QAFCO, SABIC, SIPCHEM, ARAMCO, KNPC rely on SAMSON products.
เกี่ยวกับบริษัท       ผลิตภัณฑ์        การตลาด    
         
 
       
       
      © บริษัท แซมซั่น คอนโทรลส์ จำกัด / ปรับปรุงครั้งสุดท้าย 2017-11-21         Logo SAMSON GROUP